Odličan, velik plac na izuzetnoj lokaciji u Milovićima, Luštica

682,500€ · Plac · Prodaja

Odličan, velik plac na izuzetnoj lokaciji u Milovićima, Luštica

Plac se nalazi pored puta, I ima fantastičan pogled na more, sastoji od 21 katastarske parcele koje su međusobno povezane I između kojih se nalaze pristupni putevi. Najveći dio je urbanizovan za gradnju stambenih objekata, dok je dio parcela namjenjen zelenilu a dio spada u saobraćajnice.

Veličina placa: 7.784 m2.
Lokacija: Milovići, Luštica
Udaljenost od mora: 200m
Urbanizovano za stanovanje male gustine
Indeks zauzetosti: 0.2 do 0.35
Indeks izgrađenosti: 0.6 do 0.8
Ukupna BGP: 4.400m2
10 Urbanističkih Parcela

UP veličina iz osnova sprat BGP ii
UP 9-13 SMG 453.738 0.35 160 P+1 310 0.7
UP 9-14 SMG 453.913 0.35 160 P+1 310 0.7
UP 9-18 SMG 451.989 0.35 160 P+1 310 0.7
UP 9-19 SMG 426.313 0.35 150 P+1 290 0.7
UP10-5 SMG 485.710 0.35 170 P+1 330 0.7
UP10-8 SMG 576.248 0.35 210 P+1 400 0.7
UP10-9 SMG 583.252 0.35 210 P+1 400 0.7
UP10-10 SMG 1362.304 0.20 280 P+2 810 0.6
UP 10-11 SMG 765.515 0.30 230 P+1+Pk 590 0.8
UP 10-12 SMG 1116.795 0.20 230 P+2 670 0.6

 

Postojećim aktivnim planom DUP Đuraševići- na kat. parcelama 306, 307/1, 308/1, 308/3, 314/1, 314/2, 315/1, 318/1, 318/2, 318/4, 321/1, 322, 324, 325, 307/2, 321/3 moguće je planirati stanovanje male gustine, dok su kat. parcele 315/2, 318/3, 321/2 planirane kao saobraćajne površine, dok kat. parcele 318/5 i 330 planirane su kao pejzažno uredjenje specijalne namjene.

Lokacija

Kontakt

Message has been sent successfully.